Dağ ve Nehir

Posted in Uncategorized on Haziran 21, 2012 by kendim

GörselGörselGörselGörselGörselGörselGörselGörselGörselGörselGörselGörselGörselGörselDGörsel

Reklamlar

Hindistan

Posted in Uncategorized on Haziran 21, 2012 by kendim

GörselGörselGörselGörselGörselHGörseldistaGörselGörsel

City in World

Posted in Uncategorized on Haziran 13, 2012 by kendim

South Africa Rep.

Posted in Slide Show, Uncategorized on Haziran 13, 2012 by kendim

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

Shibam – Yemen

Posted in Uncategorized on Ocak 7, 2012 by kendim

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

Şibam (Arapça: شبام‎, çoğu zaman Şibam Hadramevt olarak da anılır) Yemen’de bulunan 7 bin nüfuslu bir kasabadır. Şehrin adına ilk kez İ.S. 3. yüzyıla tarihlenen belgelerde rastlanmıştır.[1] Kasaba, geçmişte Hadramevt Krallığı’nın başkentiydi.
UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan kasaba, ününü kendine özgü mimari dokusuna borçludur. Şibam’da bulunan tüm yapılar kerpiçten yapılmıştır ve bunlardan 500 kadarı yüksekliği 5 ilâ 11 kat arasında değişen çok katlı evlerdir.[2] Çok katlı yapıların pek çoğunda, her katta bir ya da iki daire yer alır.[3] Çoğu bitişik nizamda inşa edilen ve evler arasında sokak olarak 1-2 metrelik geçitlerin bırakıldığı şehrin mimari yapısı, bedevi saldırılarından korunmak için bu şekilde geliştirilmiştir. Şibam’ın yaklaşık olarak 1700 yıllık bir şehir olduğu sanılmakla birlikte, şehirde bulunan yapıların çoğu 16. yüzyıldan kalmadır. Kerpicin dayanıksızlığı nedeniyle çabuk yıpranan evler yüzyıllar boyunca pek çok onarım ve yıkım da görmüştür.
Şibam batılı kaynaklarda çoğu zaman “en eski gökdelenler şehri” ya da “çölün Manhattan’ı” olarak anılır. Şehir, kent planlamacılığının en eski ve en iyi uygulandığı yerlerden biridir.[4] Dünyadaki en yüksek kerpiç binalar, 30 metreyi aşan yükseklikleriyle Şibam’da bulunmaktadırlar. Bu yapılar dünyada apartman tarzı yapıların ilk örneklerinden biri olarak kabul edilmektedir.[5] Kerpiç yapıların dış cephelerine yağmur ve rüzgârlardan zarar görmemesi için kalın bir mantolama işlemi uygulanır ve cephelerin belirli aralıklarla elden geçirilmesi gerekir.
Şehrin yakınlarında bulunan Tarim kasabası da Hadramevt Vadisi’ndeki en uzun yapıya ev sahipliği yapar. El-Minder Camii’nin yaklaşık 53 metre uzunluğundaki kerpiç minaresi bölgenin ve Güney Arap Yarımadası’nın en yüksek minaresidir.[3][6]

Icebergs: soğuk ve gizemli

Posted in Uncategorized on Ocak 7, 2012 by kendim

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

Chand Baori – (Hindistan)

Posted in Uncategorized with tags , , , , on Ocak 7, 2012 by kendim

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

Chand Baori – 95 kilometre Jaipur (Hindistan) Abaneri, tapınağı kenti yakınlarındaki köyde yüzyıllardır IX ve XI arasında inşa iyi bir adım. Bu Hindistan’da adım en derin kuyu biridir.